Til Portalforsiden   Print    Send til ven   Brug som startside
    øRUM KIRKE
   Log in


Vejledning og valg af gravplads ved Ørum Kirke

 

Traditionel kistebegravelse

Kan udlægges med indtil 4 kistepladser. Disse kan anlægges efter eget ønske – dog kun ral-belægning i indtil 2/3 af gravstedet.

 

Plænebegravelser

Kister kan nedsættes i plæne med plade. Gravstedet her må kun smykkes med afskårne blomster i nedgravet vase.

 

Traditionel urnebegravelse

Kan finde sted i en kistegravplads.

 

Plænebegravelse med urne

Urner kan nedsættes i fællesgrav uden plade – eller i plænen for kistebegravelser med plade.

 

Anvisning af gravsted

Graveren og kirkeværgen anviser gravsted i forbindelse med begravelse og bisættelse. Når et gravsted tages i brug, udfærdiger kirkeværgen et gravstedsbrev til gravstedsindehaveren. Der kan ikke reserveres gravsteder.

 

Graver:                                                      Kirkeværge:

Hans Nielsen                                             Erna Rosenmaj, Ørum

Tlf. 2324 1466                                            Tlf. 7589 5368

                                                                Mobil: 2020 3149

 

Erhvervelse af gravsted/gravkastning eller urnenedsættelse

For medlemmer af Folkekirken, bosiddende i Ørum Sogn (eller med tilknytning til Ørum Sogn) er såvel erhvervelse af gravsted, gravkastning eller urnenedsættelse gratis. Ikke-medlemmer af Folkekirken betaler et nærmere fastsat beløb.

Ved fredningstidens udløb kan gravstedsretten forlænges.

 

Vedligeholdelse af gravsted

Det er gravstedsindehaverens pligt at sørge for gravstedets ren- og vedligeholdelse i hele fredningsperioden, som er 25 år for kister og 10 år for urner.

Der kan træffes aftale med graveren om, at arbejdet udføres af ham. Dette gælder også evt. plantning af blomster og vinterdækning af gravstedet. Regningen sendes 1 gang om året.

Man kan også henvende sig til graveren og aftale udførelse af enkelte arbejder mod betaling.

Alle hække plantes, vedligeholdes og klippes af graveren, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom, samt der pålægges ral af det, kirken stiller til rådighed.

 

Flerårig vedligeholdelse/legatgravsted

Kirkegården kan påtage sig ren- og vedligeholdelse, plantning af forårs- og sommerblomster samt vinterdækning af gravstedet.

Hos kirkeværgen udfærdiges aftale indtil udløb af en fredningsperiode om, hvilke ydelser man ønsker.

Efter aftalens indgåelse fremsendes giroindbetalingskort fra Haderslev stiftsøvrighed, hvortil pengene skal betales.

 

  Kontakt
 Søgning