Til Portalforsiden   Print    Send til ven   Brug som startside
    Daugård kirke
   Log in


Daugård kirkes historie

 

Årstallet for Daugård kirkes opførelse fortaber sig i uvished. Man mener, at man via stilen og kendskab til andre kirkers opførelse vil kunne datere kirken fra slutningen af 1100 tallet eller begyndelsen af 1200 tallet ligesom de to andre kirker i pastoratet, Ørum og Urlev.

 

Den anselige hvidkalkede Daugård kirke, ligger meget malerisk over Ørum å’s dal et stykke øst for Daugård by. Kirkens kor og tag er blytækket, mens våbenhuset er rødt teglhængt. Bygingen består af romansk kor og skib med to sengotiske tilbygninger: Tårn mod vest og våbenhus ved sydsiden. Kirken er opført af frådsten der delvis har bevaret deres oprindelige murdekorationer (lisener og rundbuefriser i to etager). Korets østlige del er ombygget i sengotisk tid. Herved fik koret krydshvælvet underrum, der åbner sig mod skibet ved en spidsbue. Det sengotiske våbenhus har kamtakkegavl med syv rundbuede højblændinger savskifter, og   forneden korsblændinger. Den romanske syddør er bevaret, mens norddør og vinduer fra romansk tid er tilmuret.

 

Kirken har tilhørt herregården Williamsborg, hvis ejere J. Fr. von Schmidten og hustru foretog en større restaurering 1792. 1810 blev den overtaget af en beboerkreds og den 18. juni 1914 overgik den til selveje. Så om seks år kan vi fejre Daugård kirkes 100 års jubileum som selvejende kirke.

 

På korets nordvæg er der 1956 fremdraget romanske kalkmaterier fra 1200, nadveren og Kristi indtog i Jerusalem. Ved korbuen er der kalkmalede rankedekorationer fra reformationstiden. Andre malerier fra samme perioder er atter tildækket. Altertavlen er udført af Jens Hiernø fra 1800 med korinthiske søjler, vaser og ophængte symboler. I storfeltet ses et maleri fra slutningen af 1800-tallet. Det er en kopi efter C. Blochs Gethsemane. Alterdugen er lavet af kirkens tidligere organist, Alma Kramer, Ørum.

 

I kirken findes også et mindre egetræskrucifiks med adskilte fødder. - Kalken der er fremstillet af sølv er fra 1692. - Malmstagerne er sengotiske. - Døbefonten er en romansk granitfont med løver med meget karakteristiske manker, der afspejler vikingetidens ornamentik. - Dåbsfadet er et sydtysk fad fra omkring 1575 med fremstilling af bebudelsen og senere initialer for Johanne Madsdatter Schielderup.

 

Kirkens prædikestol er i en enkel renæssance stil fra omkring 1610 med toskanske hjørnesøjler. - Lydhimlen er i akantusbarok fra 1700-tallet. - Kirkeskibet er fra omkring 1900 og fremstillet af en lokal fisker ved Daugård strand. Det er et femmastet skib uden navn. Det har stor lighed med skoleskibet København der forsvandt i slutningen af 20’erne udfor Sydamerikas kyst. - Orgelet er bygget af Frobenius og Co., Horsens 1967 og havde oprindelig fem stemmer, men senere udbygget til syv stemmer inkl. pedal og et enkelt manual.

 

I korets nordmur er indsat en romansk, korsmærket gravsten med majuskelindskrift: ACERUS CAPELAN JACET HIC (Her hviler kapellanen Asser).

  Kontakt
  Sponsorer
 
 Søgning